Rajavastuuyhtiö OÜ AHTI VÄIN KONSULT on perustettu vuonna 1999.

 

YHTIÖN päätoimialat:

§               rakentamisen riippumaton (tilaajan etuja tavoitteleva) projektinhallinta

§               rakennusvalvonta

§               valvonta omistajan edustajana

§               suunnittelutöiden järjestäminen

§               julkisiin hankintoihin liittyvien tarjouspyyntöjen järjestäminen

§               konsultointipalvelut

 

Yhtiössä toimii 8 kokopäivätoimista työntekijää, joista 6 ovat kokeneita projektipäällikköjä.

Osalla työntekijöistä on aikaisempi pitkäaikainen yhteistyökokemus Ahti Väinin kanssa.

Joissakin laajamittaisissa hankkeissa on ollut mukana myös urakkatyöntekijöitä.

 

Hallituksen puheenjohtaja Ahti Väin on kokenut rakennusinsinööri, joka on valmistunut vuonna 1984 Tallinnan polyteknisestä instituutista. Hän on osallistunut täydennyskoulutukseen Helsingin teknillisessä korkeakoulussa, suorittamalla projektinhallintaa koskevan rakennuttajakurssin vuosina 1994–1995.

 

Myös yhtiön muilla työntekijöillä on pitkäaikainen kokemus rakennusalalla. Projektipäällikkö Rein Laigo toimii erikoisalallaan vuodesta 1966 ja omistaa vuodesta 1999 Viron valtuutetun insinöörin todistuksen.

 

Projektinhallintatyön menestymistä ja laadukkaamman tuloksen saavuttamista varten yhtiömme hyödyntää jokapäiväisessä työssään nykyaikaisia projektinhallintamenetelmiä.

 

Vuodesta 2003 alkaen OÜ Ahti Väin Konsult tarjoaa edellä mainittujen palveluidensa lisäksi rakennusautomaatio-ohjelmiston Fimx esittelyä ja käyttöä Virossa. Mainitun järjestelmän ovat ottaneet käyttöön AS Viru Keskus ja Kunstimuuseumi Ehituse SA (Viron taidemuseon rakentamisen säätiö).

 

Olemme Viron rakennusalan nykytilanteessa varteenotettava ja kilpailukykyinen omistajan edustaja sekä rakennusvalvonnan suorittaja.

 

Hauskoihin tapaamisiin,

 

 

 

 

Ahti Väin

Hallituksen puheenjohtaja

{# include "News" #}