9. küsimus

Kui palju mõjutab teostusviisi valik ehituse hinda?

Täpset eurodes või protsentides arvutatud vastust ei saa anda keegi ja selle põhjus on ilmselge. Projektijuhtimise meetodi puhul koosneb projekti hind nendest valikutest, mida teie Tellijana teete ehitustööde edenemise käigus. Nii et väikseim võimalik summa rahas, millega ehitust olnuks võimalik püstitada, ei selgu kunagi. Miks? Aga sellepärast, et te ei sihi oma otsustega ju kõige odavama kujutletava hinna saavutamise poole, vaid näiteks sellise varustustaseme poole, mis vastaks turu nõudmistele.

Eespool on mitu korda viidatud Tellija eesmärkidele. Muus osas võivad need olla üpris erinevad, kuid üks on kindel: ei teil ega kellelgi teisel ehituse Tellijal ei ole hind eesmärgiks omaette. Eesmärgiks ei ole teatud hinnaga hoone. Eesmärgiks on pigem teha otsus, millisel kvaliteedi- ja hinnatasemel ehitusse tehtud investeering tagaks kõige kindlama kasumi.

Kas teostusviisidest tingitud kulutuste kohta saabki siis midagi kindlat öelda?

Saab. Projektijuhtimisega teostus on soodsam, kui vaid Tellija seda tahab. Kokkuhoidu on võimalik saavutada muuhulgas kiirema teostamise graafiku tõttu. Tempokam teostus toob varasemaks investeeringute tasuvuse alguse ja vähendab finantseerimiskulusid.

Lisaks sellele ei ole projektijuhtimise puhul Tellija sunnitud maksma kallist hinda selle eest, et keegi teine võtab enda kanda hinna määramise riskid. Traditsioonilise praktika puhul annab ju peatöövõtja pakkumisdokumentatsiooni (harva tööjooniste) alusel kindla hinna, mis sisaldab tema seisukohast alati ka riski. Nii tuleb peatöövõtjal lisada oma arvatavatele kuludele ja allhanketöödele ka riskivaru. CME nii ei tee; CME teenuseid kasutades maksab Tellija töövõtjate töö eest alati ja ainult netohinna.

Projektijuhtimisega teostamise kasulikkusel on ka teisi seletusi.