8. küsimus

Mis on aluseks CME väitele ehitusaegade lühenemise kohta?

Ehitustöid iseenesest ei saa kiirendada, sest need sõltuvad mahtudest. Nii et vastus sellele küsimusele peitubki projekteerimise ja ehitamise osalises ajalises kattumises.

Traditsioonilise teostusviisi puhul projekteerimine, töövõtulepingute sõlmimine ja ehitamine on üksteisele järgnevad etapid, järgmist etappi ei saa alustada enne, kui eelmine on lõpetatud.

Töövõttude pakkumiskutseid ei saa koostada enne, kui ehitusprojektid on puhtalt valmis joonestatud. Peatöövõtja teostab tööd peaaegu 90%-liselt alltöövõtjate abil, kuid ta ei saa saata täpseid pakkumiskutseid nendele enne, kui Tellija allkiri on lepingul all. Ehituse algus hilineb tihti sellegi tõttu, et plaanid muutuvad. Tellija on ju sunnitud oma ebakindlad oletused väga varases etapis muutma detailseks projektiks ja seda vaid seetõttu, et ilma nendeta ei saa ta oma projektile määrata ei hinda ega leida pakkumisi.

Projektijuhtimisega teostuse puhul hakkavad osaliselt kattuma projekteerimine, hanked ja ehitamine. CME hoolitseb , et ehitusprojekt edeneks vastavalt vajaduste konkretiseerumisele ja kuna ettevõtmine jagatakse osadeks, kuulutatakse välja vähempakkumised ning tööd teostatakse vastavalt sellele, kuidas eelnevad tööetapid on valminud.

Miski ei takista tegemast tehasehoone mullatöid, ehkki viimased tootmisseadmete tööjoonised veel puuduvad. Miski ei takista tegemast büroohoone vundamenditöid, ehkki viimaseid otsuseid tulevaste kasutajate erivajaduste kohta veel oodatakse. Mitte miski, peale traditsioonilise ehitustööde organiseerimise mudeli!