7. küsimus

Millised ülesanded CME võtab oma hoolde?

CME vastutab projekteerimise juhtimise, hangete ja teostuse eest, teeb seda teie silme all, teie otsuste jaoks materjali valmistades ja teie eesmärke teenides. Lihtsamalt võiks öelda, et CME tööks on teie ettevõtmise õnnestumine.

CME hoolitseb projektiplaani eest. Kui te olete kirjeldanud oma vajadusi ja eesmärke, uurib CME võimalusi, kuidas ettevõtmist oleks kõige otstarbekam teostada. Projektiplaan annab teile ettekujutuse projekti maksumusest ja ajagraafikust.

Kui otsustate projekti käivitamise kasuks, jagab CME projekti täpselt määratletud osadeks (alltöövõttudeks, hinnapäringu pakettideks) ning annab need eritööde alltöövõtjatele vähempakkumisele. Töövõtulepingud saate endale kinnitamiseks, samuti nendest tulenevad arved; maksate teostatud tööde eest – erinevalt traditsioonilisest meetodist – ilma vahendajateta otse nende tegelikele teostajatele.

Töövõtjate tööd peab koordineerima ja kontrollima. See tähendab CME jaoks olulist vastutust, kuna projektijuhtimisega teostuse puhul on töövõtulepingute arv, võrreldes traditsioonilise teostusviisiga, mitu korda suurem. CME määrab objektile vastutava meistri, kes hoolitseb ka ametivõimude ja tööohutusega seotud küsimuste eest. CME kannab üldiste lepingutingimuste kohast (YSE § 4) peateostaja vastutust ja teostab peatöövõtja ülesandeid objektil.

CME kindlustab pidevalt projekti edenemist ja teostatud kulutusi planeeritud ajakavaga ning kontrolleelarvega ning raporteerib jälgimise tulemustest täpselt. See jälgimine on nii teile kui CME-le vahendiks projekti juhtimisel kavandatud eesmärgile.

Kõike eelnevat võib siis kokku võtta ühe lausega: CME vastutab projektiplaani, projekteerimise juhtimise, hangete, ehitusobjekti, ajagraafikust ja eelarvest kinnipidamise eest.

Kas on midagi, mis on siit välja jäänud?