6. küsimus

Kuidas ehitus käivitub projektijuhtimise puhul?

Mida vajate kõigepealt? Vaja on saada võimalikult varakult võimalikult täpne info ettevõtmise kuludest ja ajagraafikutest. CME annabki selle. Kohe kui olete võimeline kirjeldama oma investeerimisideed, käivitab CME nn. projektiplaani. CME uurib, kuidas on ettevõtmist võimalik kõige mõistlikumalt teostada, arvestab projekti jaoks vajaliku aja ning hindab kulud.

Kuna projektiplaan teostatakse samaaegselt arhitektuurse projekteerimisega (tööstusobjektidel seadmete projekteerimisega) ja vastastikuse mõjuga sellele, põhinevad hinnangud ajagraafikule ja kuludele nii värskele ja täpsele infole kui ajahetkel on võimalik.

Projektikavandamine annab teile otsustamise aluseks usaldusväärse kava projekti teostamisest. Plaani, mida saab edaspidigi mõjutada! Teil on Tellijana ikka olemas kõik võimalused muuta meelt ja täpsustada oma kavasid ilma, et see tekitaks lisakulutusi. Kuna arhitektuurne ja seadmete projekteerimine ei ole veel projektikavandi valmimise ajaks lõpule jõudnud, on teil võimalus – juhindudes projektikavandi koostamisega kaasnenud informatsioonist kulude kohta – ikkagi nende tulemusi mõjutada.

See on projekteerimise juhtimine, mida traditsioonilises meetodis ei ole. Traditsiooniline teostusviis tähendab ju seda, et te saate usaldusväärse info kulude kohta alles siis, kui projektid on puhtalt valmis joonestatud ja neid on pakkumiste küsimisel kasutatud.

Ehitusega alustamise otsuste langetamise hetkeks on teil olemas andmed ettevõtmise teostusviisi kohta, käes on kontrolleelarve ja kasutada organisatsioon, mis juhib ehitusettevõtmist algusest lõpuni vastavalt teie oma soovidele.