24. küsimus

Millal peaks ehituse Tellija kaaluma erinevaid teostamise võimalusi?

Teostamisviisid tuleb välja selgitada võimalikult aegsasti – või veelgi varem. Tavaliselt käivad asjad nii, et Tellija seob ennast traditsioonilise ehitusviisiga peaaegu märkamatult, ilma et projektijuhtimisega ehitamise rakendatavust või kasulikkust oleks üldse kaalutudki.

Tellijal tasub välja selgitada erinevate teostamisviiside tingimused kohe investeeringu idee tekkimisel. Tal oleks kasulik – ilma lõplikku otsust langetamata – püstitada projekti eesmärgid ning kaaluda põhimõttelisel tasemel, milline teostusviis nende eesmärkide saavutamisele viiks. Ja kui see on võimalik, oleks CME valmis tutvustama oma tegutsemise põhimõtteid ilma, et Tellijal tekiks kohustusi, ja just nii üksikasjalikult, kui vaja. Enamus Tellijatest tunnevad varasemast traditsioonilist ehituse organiseerimist, CME tegevusmudelisse peab eraldi süvenema.

Kui Tellija kaldub oma hinnangutes projektijuhtimisega teostuse poole, siis on esimeseks asjaks koostöögrupi asutamine. Ehituse Tellija, arhitekt ja CME moodustavad meeskonna, mis koos tagab Tellija eesmärkide saavutamise.

CME ja selle tegevusmudeliga tasub tõepoolest tutvuda, ka siis, kui ükski projekt ei ole parasjagu aktuaalne. Toimimisviis ise on aktuaalne. Ja võib ju juhtuda nii, et projektijuhtimise tõttu saab võimalikuks sellinegi projekt, mis on paremaid olusid oodates kõrvale pandud.

Kui sünnib idee investeerida
1. Kaardistage teatud hulk (3-5) sobivaid teenuse pakkujaid
2. Saatke lühike, paari A4 lk. pikkune kirjeldus projekti ja selle eesmärkide kohta. Mainige ära lisatingimused, ajagraafik vms.
3. Paluge huvitundvatelt ettevõtetelt nende oma põhimõttelised lahendusmudelid ning oskusteabe kirjeldused, ressursid, soovitused ja majandusolukorra ülevaated.
4. Nüüd on teil mitu informatiivset, üpris head pilti andvat vastust. Valige jätkamiseks välja 1-3 vastajat.
5. Alustage üksikasjalikumaid läbirääkimisi oma projekti vajaduste kohta, intervjueerige ka pakkujate kliente, tutvuge nende projektidega.
6. Valige lõplik kandidaat, täpsustage lepingutingimusi, võtke vaatluse alla hind.