23. küsimus

Miks projektijuhtimisega ehitamine on aktuaalne just praegu?

Piisab ainult ühest sõnast, et põhjendada projektijuhtimisega teostuse aktuaalsust: konkurents. Teravnev konkurents, mis toob kaasa nii sunduse kui ka võimalusi.

Ehitamise efektiivsemaks muutmine on sund. See möödunud aastate maailm, kus ehitusprojekti võis pidada tulutoovaks investeeringuks peaaegu selle hinnast sõltumata, on minevikku vajunud. Ettevõtted peavad oma konkurentsivõimet alal hoidma ka ehitusse investeerides. Sellest tuleneb, et projektijuhtimisega ehitamine hakkab paindlikuma ja soodsama mudelina asendama üht osa traditsioonilisel viisil ehitamisest.

Lisaks sundusele annab see ka uusi võimalusi. Projektijuhtimisega ehitamine võimaldab projekti jagamise ükskõik millisteks osadeks ja vähempakkumisvõrgu laotamise kui laiale alale tahes. Nii suundub konkurentsi tõttu tekkiv või suurenev kasum otse Tellijale. Tellija ju maksab nende eest ainult tegeliku netohinna.

Projektijuhtimisega ehitamine muudab konkurentsist kasu saamise võimalikuks ning CME sellise kasu saamise turvaliseks.