22. küsimus

Kuidas projektijuhtimine sobitub muutunud konjunktuuritingimustega?

Küsimus viitab loomulikult kuludele. Kas teatud konjunktuuri mõjutavad tegurid võivad põhjustada seda, et projektijuhtimisega ehitamine muudaks ettevõtmise, võrreldes traditsioonilisel viisil ehitamisega, hoopis kallimaks?

Ei, sest põhimõte on funktsioneeriv, konjunktuurist sõltumata. CME esitab vähempakkumisele osatöövõtud ja osahanked efektiivselt, nii et nende hinnaks moodustub igal turusituatsiooni hetkel soodsaim hind ja Tellija tasub hangete eest eranditult vaid tegeliku netohinna järgi.

CME lühendab ka pakkumise/teostamise vahelist seost, mis parandab osatöövõtjate võimalusi hinnata oma tööd „aktuaalse” hinnataseme järgi.

Projektijuhtimine on konkurentsivõimeline alternatiiv igasugustes konjunktuuri tingimustes, sellega kaasnev kasu on suurim eriti just majanduskasvu perioodidel. Majanduskasvu tingimustes kasvatab traditsioonilise teostusviisi vähempakkumis- ja hinnakujunduspraktika vältimatult kulutusi. Pakkujatel tuleb kerkivat hinnataset silmas pidades määrata selline riskivaru, mis oleks „turvaline”, eriti juhul, kui pakkumise ja teostuse vaheline aeg võib venida pikemaks.

Tegelikult on olemas vaid üks olukord, kus traditsioonilise mudeli kulud võivad osutuda projektijuhtimisega teostatava ehituse kuludest väiksemaks. On võimalik, et sügava kriisi ajal hindavad traditsioonilised peatöövõtjad oma pakkumisi teadlikult kahjumlikeks, et hoida oma masinavärki käigus. Pole vajagi vist lisada, milliseid ohte see endas peidab!