20. küsimus

Kas CME on ainult suurte projektide teostaja?

Projektijuhtimise mudeli sobivust ei tohi seostada ettevõtmise mahuga. Põhimõtted ja eelised on täpselt samad, sõltumata sellest, kui suur on investeering, mida ehitatakse või kes on Tellija.

Projektijuhtimise abil ehitamine on tõsi küll rohkem levinud suurte projektide puhul, kuid selleks on ka väga ilmsed põhjused. Suurte investeeringute, näiteks tööstusprojektide puhul, on projektijuhtimise meetodiga võimalik kokku hoida palju väärtuslikku aega. Suurte projektide puhul tõuseb esile ka asjatundlikkuse tähtsus. Projektides, kus on suur hulk töövõtjaid ja võistupakkumisi, on asjatundlik projektijuhtimine, kas oma või ostetud teenusena, vältimatu.

Kuid CME-l on oma osa ka siis, kui projektid on nõudlikud või erilised, hoolimata nende suurusest. Asjatundlikkuse tähtsus tõuseb ka siis esile. Mida suurema väljakutse esitab projekt, seda kindlamini on projektijuhtimisega teostamine Tellija jaoks mõistlik lahendus.

Ei oleks õige siiski väita, et projektijuhtimisega teostus oleks õigeks mudeliks kõigile projektidele. Välja võiksid jääda eelkõige projektid, mis on väikesed, standardsed ning ka sellised, millega ei ole kiiret, ja seda kõike samaaegselt. Aga millised projektid siis üldse oleksid nii vähenõudlikud?