19. küsimus

Miks büroohoone ehitaja peaks valima CME?

Põhjused on suures osas samad kui tööstuse puhul. Turule tulemise kiirus on ka paljudele büroohoonete Tellijatele õnnestumise esimesi tingimusi.

Tavaliselt viivitab ärihoone ehitamist info puudumine viimistluse nõuete osas. Ruumide lõppkasutajad ja nende vajadused ei pruugi Tellijal olla teada veel siiski, kui töödega peaks juba alustama. See on probleemiks eriti seetõttu, et just kasutajate erisugused vajadused võivad olulisel määral mõjutada investeeringu õnnestumist ja hinda. Sest kui ehitis on paljude tööstusettevõtete jaoks vaid „kest” tootmise ümber, siis äriruumide turul tegutseva ettevõtte jaoks on see konkurentsi mõjutav tegur. Hinna-kvaliteedi suhtest saab kriitiline äriedu mõjutav tegur.

CME kõrvaldab bürootellija tavalisemad probleemid kahel viisil: andes võimaluse käivitada projekt juba siis, kui viimaseid ruumide lõppkasutajaid alles otsitakse ja andes Tellijale võimaluse langetada otsuseid veel projekti teostamise ajalgi. Ja koguni nii, et ta võib oma valiku aluseks võtta täpsed andmed eri lahendusvariantide tegelike kulude kohta.

See on CME poolt antud võimas lubadus büroohoonete ehitajale. Kui hinna-kvaliteedi suhe on juba investeeringu õnnestumise seisukohast kriitiline küsimus, siis selle mõjutamine on samuti väga tähtis! CME tegutsemisviisi korral saab Tellija otsustada, millisesse hinnaklassi ja kvaliteeti investeeritakse, kas kasutatakse värvi või marmorit. Ta saab otsustada just siis, kui ta selleks valmis on. Ja ta võib näha iga oma valiku mõju kulutuste lõppsummale.

Büroohoonete ehitajate omad tellijapoolsed ressursid on väga harva piisavad. CME on tõhus ressurss, ka selliste üha enam levivate juhtumite puhul, kus projekt on mitme Tellija ühine ettevõtmine ja kus projektijuhtimiselt eeldatakse erapooletust.