18. küsimus

Miks CME on eriti põhjendatud koostööpartner tööstusettevõtete jaoks?

Mitu keerulist tööstusobjekti, kasvõi näiteks paberivabrikut, on Soomes viimase 20 aasta jooksul teostatud traditsioonilise peatöövõtu mudeli alusel? Mitte ühtki!

CME on tööstusettevõtete jaoks väga põhjendatud lahendus, üheks põhjuseks on nõuded kiirusele. Traditsiooniline teostusviis on lihtsalt tööstusettevõtete jaoks liiga aeglane. Tootjad peavad jõudma turule kiiresti ja parem kui enne teisi. Projekti hilinemine lihtsalt seetõttu, et viimased detailid on veel lahtised protsessi projekteerimises, võib osutuda liiga kalliks mitmel põhjusel. Miks siis aega raisata! CME juhtimismeetodiga on paberivabriku ehitustöödega jõutud üpris kaugele, kui paberimasina viimaseid tööjooniseid alles kindlaks määratakse.

Niisama oluline on võimalus saavutada kokkuhoidu. Mida avatumaks muutub konkurents turul, seda vältimatumaks muutub ehituskulude seadmine samasuguse kriitilise vaatluse alla nagu muudki investeeringud. Ehitamine on suuremahuliste sisendite tõttu suur konkurentsivõimet mõjutav tegur.

Aga nii ilmselged ja tähtsad kui need põhjendused ongi, on vaja lisada veel üks. Tööstusettevõtetel ei ole olnud psühholoogilisi takistusi projektijuhtimise meetodi kasutamiseks, sest see toimimisviis on neile juba varasemast tuttav. Neil on juba pikka aega olnud oma ehitusüksused, mis on tegutsenud samal viisil kui projektijuhtimisega teostajad.

See, et paljud tööstusettevõtted on viimastel aastatel loobunud oma ehitusosakondadest, ei tulene sugugi mitte rahulolematusest selle teostamisviisiga. Kõikjale tungiv spetsialiseerumine on sundinud tootmisettevõtteid keskenduma oma tähtsaimale alale. Ja nad on otsustanud teenuste sisseostmise kasuks; oma asjatundjaid on aga rakendatud eelkõige juhtimises ja juhthoobade hoidmisel.

Kui tööstusettevõtted kutsuvad kohale CME, saavad nad enda käsutusse kogenud, spetsialiseerunud ressursid ning maksavad nende eest ainult projekti toimumise ajal.