17. küsimus

Kes kannab projektijuhtimisega ehitamisel vastutust? Millise vastutusega on tegemist?

Traditsioonilise teostuse puhul Tellija maksab teatud hüvitist selle eest, et peatöövõtja teeb töö kindlaksmääratud hinnaga ja võtab riskid enda kanda. CME meetodi puhul jääb vastutus hindade eest Tellijale, kuid koos sellega jäävad Tellijale ka kõik võimalused mõjutada seda hinda. Tegelikult võib ta valida vabalt ettevõtmise hinna; Tellijal on soovi korral võimalus jääda allapoole kontrolleelarve piiri ja on võimalus ka seda ületada.

Kui aga küsida selle vastutuse kohta, mis on seotud projekti turvalisuse ja seadusi järgiva teostusega, siis traditsiooniline ja CME meetod ei erine teineteisest.

Peatöövõtja vastutab ehitusobjekti eest, samuti ka CME. CME määrab objektile vastutava juhi, kes hoolitseb objekti eest ehitusseaduses ja -eeskirjades nõutud viisil.

Peatöövõtja kontrollib alltöövõtjate tööd, samuti ka CME. CME-l on ülesande täitmiseks koguni parem ja selleks rohkem spetsialiseerunud personal ning kogemus.

Peatöövõtja hoolitseb objekti üldise korralduse ning sealsete teenuste eest nagu ka CME.

Peatöövõtjal on vastutuskindlustus, sama on ka CME-l. Ja CME juhtimise all töötavate töövõtjate kindlustused hõlmavad kogu teostuse Tellija kasuks.

Ehitusobjekt on kõikehõlmavate tulekahju-, kahju- jms. kindlustustega kaetud ja ehituse Tellija on kaitstud. Kaitstud ka huvide konfliktide eest, mis traditsioonilise mudeli puhul muudavad vastutusega seotud küsimused vähemalt põhimõtteliseks probleemiks.