16. küsimus

Kas projektijuhtimine nõuab ehituse Tellijalt suuri ressursse?

Mudeli puhul, kus ostja ja müüja, Tellija ja peatöövõtja huvid lähevad konflikti, vajab Tellija oma huvide kaitsmiseks meeskonda. Tal peab olema piisav organisatsioon, et koostada tellimusi, käsitleda pakkumisi, lihvida lepinguid ning jälgida tarneid.

Oma organisatsioon tähendab kulutusi, ja see ei piirdu vaid sellega. Tellija maksab kaudselt kinni ka need personaliressursid, mida peatöövõtja kasutab projekti juhtimiseks.

CME korraldab asjad lihtsamalt ja odavamalt. CME on Tellija projektijuht, mis tähendab , et teie käsutuses on spetsialiseerunud üksus, ülesandeks hangete teostamine ja objekti haldamine. Te ei vaja suurt oma organisatsiooni. Maksate vajaminevate ressursside eest ainult selle aja piires, mil neid kasutate ja maksate ainuüksi ühe organisatsiooni ressursside eest.

Kõik see on võimalik seetõttu, et Tellija ja CME huvid on lähedased. Te ei vaja oma ressursse seljataguse kindlustamiseks ja huvide kaitsmiseks. CME hoolitseb nii seljataguse kui projektijuhtimise eest.

Enamusel Tellijatest on igal juhul mingisugune – kasvõi vähene – meeskond, kes hoolitseb ehitamise eest. Projektijuhtimise teenuse puhul töötavad Tellija ja CME meeskonnad tavaliselt ühises projektiorganisatsioonis, mis tõendab lihtsalt koostöö avatust ja huvide kokkulangevust.

Piisab väiksematest ressurssidest, kui need töötavad samas suunas.