14. küsimus

Kuidas CME suudab hallata projekte, mille teostamisel osaleb kümneid töövõtjad?

Ülesanne on väljakutsuv ja just seepärast peakski küsima, kuidas selle ülesandega saavad hakkama need, kes ei ole selleks spetsiaalselt ettevalmistatud. Traditsioonilises teostuses koordineerivad erinevate osaliste tööd peatöövõtjad, pealegi väga keerulises vastutussuhete võrgus: on olemas pea-, all, eritööde- ja kõrvaltöövõtjad.

CME võimalusi projektide juhtimisega toime tulla parandab mitu seika.

CME on spetsialiseerunud. Nii nagu ärijuhtimist tunnustatakse omaette kutsealana, peaks projektijuhtimisega tegema sedasama. CME alased oskused tähendavad spetsialiseerumist.

CME töötab selgelt piiritletud alal. Projektijuhtimine on koondatud ühte kohta ja ehituse osaliste organisatsioonilised ja vastutusvahekorrad on otsesed. Isegi oht töövõttude lülidena delegeerimisest ja siirdumisest nimetutele, hämaratele teostajatele ei saa projektijuhtimise korral eriti teostuda, sest CME jaotab ja paneb vähempakkumisele töövõtud otse lõplike teostajate tasemel.

CME-l on kasutada projektikava, mis on vältimatu juhtimise ja kontrolli alus, mis hõlmab kogu projekti graafikuid, kulude andmeid ja teostamise mudelit.

CME-l on kogemused projekti organiseerimisel ja ressurssidega tagamisel ning seda kogemust on kõrvalekaldumatult vaja ära kasutada nii, et Tellija tajuks oma projekti õnnestumist. Ehkki traditsiooniliselt võivad ettevõtmised ehitusalal üksteise järel lõppeda kohtumajas, avab odavaim pakkumine ehitajatele siiski alati võimaluse osaleda uutes projektides. CME ei saa aga lasta ühelgi oma kliendil tekkida rahulolematust projekti teostamise suhtes, sest see kahjustaks Tellijate usaldust CME kõige tähtsama olemasolu õigustuse ja konkurentsieelise – oskuste suhtes.