12. küsimus

Miks CME ei anna ehitusele kindlat hinda?

Mida tähendab üldse mõiste „kindel hind”? See ei tähenda mitte ainult seda, et muutumatu hinna pakkunud töövõtja kohustub püstitama tellitud hoone. See tähendab ka seda, et töövõtja kannab ehitusega kaasneva majandusliku riski.

Paljud soovivadki osta töövõtjalt nii ehitise kui riskivastutuse. Kuid selle juures on siiski üks „aga”. Hinnakujundusliku riski vähendamiseks nõuab töövõtja kogu projekti eelnevat detailiseerimist koma ja naelakese täpsuseni. Muutumatu hind tähendab siis samas ka seda, et ka töövõtu koosseis on kindlalt paika pandud koma ja naelakese täpsusega. Nii satub Tellija olukorda, kus kõik hilisemad muudatused ja valikud on keelatud või teostatavad ainult ette ennustamatu hinnaga, mis lisandub juba kokkulepitud hinnale (nii et muutumatu hind ei ole üldsegi nii muutumatu!).

Kaht head asja korraga ei saa! Tellija võib valida kas muutumatu hinna või valikuõiguse, kuid mitte mõlemat.

CME pakub teistsuguse teostamisviisi nendele, kellele on tähtis õigus otsustada projekti üksikasjade kohta kogu teostamise aja jooksul. Muutumatu hinna asemel annab CME oma kliendile eesmärgi saavutamise tagamiseks kontrolleelarve ning asjatundliku ja koostöövõimelise organisatsiooni. Majanduslik vastutus jääb küll Tellijale, aga ometigi jääb see lõppkokkuvõttes niikuinii alati Tellijale. Jättes vastutuse enda kanda, säilitab Tellija ka õiguse otsustada.

Projektijuhtimisega tellimuse teostamine ei tekita huvide konflikte osaliste vahel nii, nagu seda teeb traditsiooniline mudel. Täpselt samal hetkel, kui tavapärasel viisil koostatud töövõtuleping on alla kirjutatud, hakkab Tellija soovima kokkulepitud hinna eest võimalikult paljut ja teostaja on valmis selle hinna sisse arvama võimalikult vähem. Ehitamine ongi kurvastavalt sageli vaidlemine tõlgenduste üle.